Projekty

Ochrona księgozbioru Zofii i Zygmunta Żuławskich (2021-2023)

SONDA (2020-2021)

DUN (2013), (2017-2018), (2019-2020)

MOK (2009-2012)

RID (2008-2009)

CINiBA (2007-2012)