Bazy testowe: De Gruyter – książki elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z bogatej kolekcji książek wydawnictw De Gruyter. 

Tryb dostępu: online UŚ (do 30 kwietnia 2024 r.)

Zdalny dostępHAN UŚ

Wejście do bazy: De Gruyter

De Gruyter to uznany wydawca książek i czasopism naukowych z wielu dyscyplin. W ramach uzyskanego dostępu testowego skorzystać można z pełnotekstowej wersji ponad 176 tys. książek z takich dyscyplin, jak: historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, prawo, teologia i religioznawstwo, ekonomia, filozofia, kulturoznawstwo, studia klasyczne, sztuka, nauki o życiu, matematyka, inżynieria, fizyka, chemia, nauki o Ziemi i wiele innych.

Ciekawe książki na Tydzień Trzech Kultur

W 2024 roku Katowice zostały ogłoszone Europejskim Miastem Nauki. W ramach wydarzeń poświęconych różnym zagadnieniom proponujemy lektury ze zbiorów Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej.

 

Tydzień Trzech Kultur (26 lutego – 3 marca)

Karen Armstrong – Historia Boga. 4000 lat dziejów Boga w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie. Przeł. Barbara Cendrowska

Jak widzą Boga chrześcijanie i judaiści, a jak muzułmanie? Śledząc dzieje rozwoju trzech największych religii monoteistycznych, pisarka zwraca uwagę na przemiany, jakim podlegał „wizerunek” Stwórcy. Pyta zatem, jak myślano o Bogu? Jak zwracano się do niego? Jakie wartości i przymioty mu przypisywano? Bada także tradycje, które wytworzyły się wokół jego kultu. Rozległe i przystępne opracowanie Armstrong zawiera skondensowaną wiedzę na temat historii religii.

David M. Freidenreich – Foreigners and Their Food: Constructing Otherness in Jewish, Christian, and Islamic Law

Propozycja lekturowa nowojorskiego rabina Davida M. Freidenreicha podejmuje tematykę diety wśród osób wyznania żydowskiego, islamskiego i chrześcijańskiego. Autor zwraca uwagę na istotność wspólnego jedzenia przy utrwalonych rytuałach religijnych. Akcentuje także rolę uprzedzeń związanych z konkretnymi wyborami żywieniowymi. Rozważając problemy konkretnych zaleceń i ograniczeń w jadłospisach monoteistów (takich jak niejedzenie wieprzowiny, wybieranie dań koszernych lub zgodnych z halal), badacz pisze o tym, co bliskie, i co dalekie w perspektywie dialogu międzykulturowego.

Teodor Parnicki – I u możnych dziwny

K. pisze do T., T. pisze do V…. „I u możnych dziwny” to epistolarna, zapomniana powieść Teodora Parnickiego: polskiego pisarza o złożonym, międzynarodowym i wielokulturowym życiorysie. Książka przedstawia alternatywne losy Onufrego Zagłoby, znanego czytelnikom z sienkiewiczowskiej „Trylogii”. Spiski tajemniczego Stowarzyszenia, konflikty polsko-żydowsko-tatarskie, spory z sułtanem Muradem IV i próby przywrócenia katolicyzmu w Szwecji… Proza Parnickiego stanowi wariację na temat skomplikowanej sytuacji politycznej Rzeczypospolitej na przełomie XVI i XVII wieku. Oferuje także polemikę z modelem powieści historycznej pióra Sienkiewicza i Dumasa, pozwalając odbiorcom na prowadzenia śledztwa kryminalnego i psychologicznego na tle spotkania wyznawców odmiennych religii.

The Dream of the Poem: Hebrew Poetry From Muslim and Christian Spain, 950-1492 – Peter Cole (ed.)

Zbiór hebrajskiej poezji podejmującej wątki chrześcijańskie i islamskie dokumentuje czasy wielokulturowej, średniowiecznej Hiszpanii. Twórczość spod znaku Dunasha Ben Labrata, powstała w Kordobie, zapoczątkowała działalność pokoleń różnojęzycznych poetów opisujących tematy religijne, obyczajowe, filozoficzne i miłosne. Wybór Petera Cole’a zaświadcza o bogactwie twórczości wczesnego okresu literatury hiszpańskiej (lub arabskiej i hebrajskiej powstałej na terenie dzisiejszej Hiszpanii) i przypomina nazwiska często pomijane w kompendiach literatury i sztuki tych języków. Za pomocą poetyckich wersów ukazano także interesujące rezultaty wspólnego życia artystów różnych wyznań na terenie Andaluzji.

Bruce Feiler – Abraham. Podróż do źródła trzech religii. Przeł. Jarosław Włodarczyk

Czy Abraham może być rozjemcą w konflikcie między wyznawcami judaizmu, islamu i chrześcijaństwa? W autobiograficznym reportażu (albo dzienniku podróży) Bruce Feiler wybiera się do Jerozolimy, aby pytać polityków, kapłanów i historyków religii o znaczenie dziejów ojca Izaaka dla ich współczesnej sytuacji społecznej i politycznej. Rozmowy dotyczące wspólnych korzeni trzech wyznań monoteistycznych prowadzą do refleksji nad ich możliwym dialogiem oraz współpracą na przekór odczuwanym różnicom.

Tydzień Humoru (19-25 lutego)

Tydzień Miłości (12-18 lutego)

Baza Wiedzy Economicus

Baza Wiedzy Economicus została uruchomiona Zarządzeniem Rektora nr 35/2023 w celu usprawnienia procesów zarządzania wiedzą na Uczelni, przez ewidencjonowanie i upowszechnianie efektów działalności naukowo-badawczej oraz dokumentowanie osiągnięć zawodowych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Baza zawiera dorobek naukowy od 2015 roku i jest aktualizowana na bieżąco (wcześniejsze i bieżące publikacje są rejestrowane w systemie Expertus). W Repozytorium są rejestrowane pełne teksty materiałów dokumentujących prowadzone prace, np.: monografie, artykuły, rozdziały z książek, raporty, prace doktorskie. Dostęp do tych utworów ograniczać mogą warunki określone w umowach pomiędzy autorami i właścicielami praw majątkowych do dzieła (wydawcy, instytucje finansujące badania).

Baza umożliwia m.in. wyszukiwanie i pobieranie danych o publikacjach naukowych, edytowanie profili pracowników naukowych w celu aktualizacji informacji, łączenie publikacji z rekordami w bazie Scopus (więcej informacji).

Uwagi dotyczące zawartości Bazy Wiedzy Economicus prosimy zgłaszać na adres biblioteka.in@ue.katowice.pl

Nowa strona WWW

Przedstawiamy nową odsłonę strony internetowej CINiBy. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania w zakresie zamieszczonych treści i sposobu ich wyszukiwania.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie : zapytaj@ciniba.edu.pl