CINiBA nocą naładuje mocą! (10-21 czerwca 2024)

ciniba nocą naładuje mocą napis z czerwoną grafiką na białym tleMiło nam zaprosić na kolejną edycję akcji “CINiBA nocą naładuje mocą!”
(10-21 czerwca 2024 r.). CINiBA w tym czasie będzie otwarta do godziny 22:00.
 
Zapraszamy studentów, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych!
 
Dostępne będą wszystkie przestrzenie i usługi oferowane przez CINiB-ę. Zachęcamy do korzystania z mobilnych stanowisk InnoPod, kabin do pracy indywidualnej, czytelni oraz stref relaksu, jak również bogatych zbiorów dostępnych w formie tradycyjnej i elektronicznej. 
 
Do 22:00 – wolny dostęp, czytelnie, kabiny
Do 20:00 – wypożyczalnia i magazyn
Do 19:30 – zamówienia na zbiory z magazynu
15.06.2024 (sobota) – czynne od 10.00 do 18.00
 
Zbiory CINiB-y są dostępne dla wszystkich. Korzystanie na miejscu jest bezpłatne i nie wymaga posiadania karty bibliotecznej.
 
Serdecznie zapraszamy!
 

We kindly inform that from 10th June to 21st June 2024 CINiBA will run an activity “During the night – here you can fight!”. The library will be open at this time until 22:00.

We invite students, pupils and all interested! 

All spaces and services offered by CINiB will be available. We encourage you to use mobile InnoPod stations, carrels, reading rooms, chill out spaces, collections available in traditional and electronic form.

Until 22:00 – free access, reading rooms, carrels
Until 20:00 – circulation desk and warehouse
Until 19:30 – orders for collections from the warehouse
15.06.2024 (Saturday) – open from 10.00 to 18.00

CINiBA’s collections are available to everyone. Using on site is free and does not require a library card.