DLA MEDIÓW

e-mail: promocja@ciniba.edu.pl

Koordynator zespołu ds. promocji i organizacji wydarzeń, asystent Dyrektora CINiB-y

dr Katarzyna Wyszyńska
tel.: 32 786 5004, Katarzyna.Wyszynska@ciniba.edu.pl
(dłuższa nieobecność – prosimy o kontakt z dr Anną Strzałkowską: 32 786 50 08, Anna.Strzalkowska@ciniba.edu.pl lub mgr Patrycją Patrzykowską: 32 786 5015; Patrycja.Patrzykowska@ciniba.edu.pl)

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólna książnica naukowa dwóch katowickich uczelni – Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego. Biblioteka jest usytuowana w sercu kampusu uniwersyteckiego, w centrum miasta. Z usług CINiB-y korzystają przede wszystkim naukowcy i studenci, ale także mieszkańcy miasta Katowice i całego regionu. Biblioteka jest otwarta dla wszystkich czytelników, a korzystanie z jej zasobów bezpłatne. Centrum, poprzez nowoczesne zaplecze informacyjno-multimedialne, wspiera wszelkie potrzeby indywidualnego rozwoju. To jeden z najnowocześniejszych ośrodków informacji zapewniających wsparcie dla edukacji, kultury i biznesu. O otwartym charakterze książnicy świadczy nie tylko wolny dostęp do krajowych i światowych publikacji w postaci tradycyjnej i elektronicznej, ale także fachowa pomoc ze strony bibliotekarzy, przyjazna architektura, najnowsze technologie i rozwiązania (w tym urządzenia samoobsługowe) oraz dostosowanie gmachu do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dobra organizacja przestrzeni (miejsca do pracy indywidualnej i grupowej, do czytania prasy, do odpoczynku) sprawia, że książnica jest znana w regionie jako miejsce spotkań intelektualnych i przyjemnego spędzania czasu. Obok funkcji bibliotecznych CINiBA odgrywa także rolę centrum kulturalno-edukacyjnego. Rocznie odbywa się tutaj ok. 400 wydarzeń – konferencji, szkoleń, sympozjów, warsztatów, wystaw adresowanych do środowiska akademickiego, mieszkańców regionu i nie tylko.

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka to wspólny projekt Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przedsięwzięcie doprowadziło do wybudowania oraz uruchomienia nowoczesnej biblioteki naukowej, spełniającej standardy XXI wieku, tak w zakresie udostępniania informacji niezbędnej do realizacji programów studiów obu uczelni, jak i zwiększenia dostępności literatury naukowej w regionie. Główny cel projektu stanowiło wzmocnienie roli Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego jako szkół wyższych i przygotowanie ich do odgrywania kluczowej roli w procesie budowy konkurencyjnej, innowacyjnej i dynamicznie rozwijającej się gospodarki regionalnej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 oraz z budżetu samorządu Województwa Śląskiego, Miasta Katowice, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, realizowany przez konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Całkowita wartość projektu: 77 260 822,05 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 71 990 547,29 PLN
Dofinansowanie: 52 675 483,45 PLN

Okres realizacji projektu: 22 października 2007r. – 19 lipca 2012 r.

Wyrażamy zgodę na pobranie i nieodpłatne wykorzystanie zdjęć w materiałach prasowych dotyczących CINiB-y pod warunkiem podpisania autora zdjęcia.

zdjęcie budynku ciniby
fot. Wojciech Mateusiak
zdjęcie ciniby z zewnątrz
fot. Wojciech Mateusiak
zdjęcie wnętrza ciniby hol i schody
fot. Wojciech Mateusiak
zdjęcia czytelni z komputerami
fot. Wojciech Mateusiak
zdjęcie wnętrza ciniby wolny dostęp i schody
fot. Wojciech Mateusiak
zdjęcie komputerów w wolnym dostępie w cinibie
fot. Wojciech Mateusiak
ciniba budynek w nocy
fot. Zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń
ciniba zdjęcie wejścia
fot. Zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń
ciniba zdjęcie stanowisk komputerowych
fot. Zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń
zdjęcia regałów z książkami
fot. Zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń
ciniba zdjęcie informatorium
fot. Zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń
ciniba zdjęcie schodów
fot. Zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń
budowa ciniby plac ze sprzętem ciężkim
archiwum CINiB-y
budowa ciniby zbrojenia na placu
archiwum CINiB-y
budowa ciniby zbrojenia na placu
archiwum CINiB-y
budowa ciniby fundamenty na placu
archiwum CINiB-y
budowa ciniby pierwsza kondygnacja
archiwum CINiB-y
budowa ciniby pierwsza kondygnacja
archiwum CINiB-y

Logo jest głównym elementem budującym wizerunek firmy. Charakteryzuje się określoną kolorystyką i formą plastyczną.

Właścicielem znaku jest Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka. Każdorazowe użycie logotypu powinno być skonsultowane z Zespołem ds. promocji i organizacji wydarzeń.

Przykłady, jak należy stosować znak dla prawidłowego używania, znajdą Państwo w księdze znaków. Zasad tych powinno się bezwzględnie przestrzegać dla dobra i jednorodnego wizerunku instytucji.

Logo CINiB-y do pobrania:

logo CINiBA pomarańczowe

logo CINiBA czarne

logo CINiBA ang. pomarańczowe

logo CINiBA ang. czarne

UWAGA: Mail z projektem prezentującym sposób użycia znaku należy posyłać na adres: promocja@ciniba.edu.pl w celu uzyskania akceptacji.

Księga znaku CINiBA