Międzynarodowa konferencja „Spoiwa sploty konfrontacje | Spojivá prieniky konfrontácie”

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji Spoiwa sploty konfrontacje | Spojivá prieniky konfrontácie organizowanej przez Polsko-Słowacką Komisję Historyków, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-9 listopada 2023 r. w Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka (ul. Bankowa 11a, Katowice).

Celem konferencji jest zrewidowanie sądów o relacjach między poszczególnymi kulturami, wyodrębnionymi jako osobne podmioty, oraz o relacjach w ich dynamicznych strukturach wewnętrznych; przemyślenie modeli relacyjności w obrębie kultury na przestrzeni dziejów – od średniowiecza do współczesności. Organizatorzy chcą zastanowić się zarówno nad granicami kulturowymi w skali makro, jak i nad lokalnym, swojskim, kontekstem relacyjności, a także nad tym, jak doświadczenie relacyjności wpływało na światopogląd i poczynania mieszkańców tego makroregionu.

Pełny program konferencji można znaleźć tutaj.