VIII Konferencja naukowa “Joga w kontekstach kulturowych”

kamienie ułożone jeden na drugim, w tle morzeAkademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka zapraszają do wzięcia udziału w  VIII Konferencji Naukowej „Joga w kontekstach kulturowych” która odbędzie się w Katowicach w dniach 12-14 września 2023.

Konferencja jest z założenia interdyscyplinarnym projektem mającym kontynuować namysł nad problematyką podjętą w 2014 roku, podczas jej pierwszej edycji. Jej cel jest stały: pokazanie różnych aspektów jogi przede wszystkim jako zjawiska modelowanego konkretnymi warunkami kulturowymi.

Zagadnienia, które wyznaczają główną oś tematyczną konferencji, to: joga w kontekście tradycji historyczno-kulturowej, joga jako przedmiot zainteresowania kultury zachodniej, joga jako element procesu orientalizacji Zachodu, joga w Polsce: szkoły, ośrodki i tradycje, polskie badania naukowe nad różnymi aspektami jogi, joga w potocznym rozumieniu – wyobrażenia i nieporozumienia.

Konferencja będzie mieć nie tylko wymiar intelektualny, ale i praktyczny – części referatowej i wystawie poświęconej publikacjom na temat jogi (CINiBA) towarzyszyć będzie część warsztatowa (sala AWF). Do udziału zapraszamy osoby praktykujące jogę oraz badaczy z ośrodków akademickich. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo zaproszenie do udziału w dyskusji, a nasze spotkanie będzie dobrą okazją do wymiany myśli na temat aktualnej sytuacji jogi w Polsce.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie AWF.