Analizy bibliometryczne

Biblioteka oferuje konsultacje bibliometryczne, w ramach których analizuje się indywidualny dorobek naukowy pracownika. Analiza obejmuje liczbę cytowań, sumaryczny Impact Factor oraz współczynnik Hirscha (na podstawie baz Web of Science Core Collection, Scopus oraz innych źródeł po ustaleniu zakresu potrzeb).


Kontakt dla pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:

dr Aneta Drabek
Aneta.Drabek@ciniba.edu.pl
tel. 32 786 51 33


Kontakt dla pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach:

mgr Małgorzata Kwiatkowska
Malgorzata.Kwiatkowska@ciniba.edu.pl
32 786 51 32

dr Anna Grolik
Anna.Grolik@ciniba.edu.pl
32 786 51 32