Szkolenia, warsztaty, wycieczki

Zapraszamy nowych Czytelników do udziału w kursie e-learningowym Przysposobienie biblioteczne.

Szkolenie składa się z trzech części: sieć bibliotek Uniwersytetu Śląskiego, katalog elektroniczny (rejestracja, wyszukiwanie, informacje o koncie), źródła elektroniczne (korzystanie ze stanowisk komputerowych, internet, rodzaje źródeł elektronicznych).

Kurs ułatwi poruszanie się po Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, oddziałach biblioteki Uniwersytetu Śląskiego oraz korzystanie z ich zasobów. Ważnym uzupełnieniem są materiały multimedialne, w tym filmy instruktażowe.

Studenci Uniwersytetu Śląskiego logują się przez centralny punkt logowania (analogicznie jak do kursu BHP).

Studenci Uniwersytetu Ekonomicznego i pozostali Czytelnicy, którzy również chcieliby zrealizować kurs e-learningowy, powinni założyć konto na platformie.

Kurs został przygotowany w ramach projektu UPGOW współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenia mają charakter grupowy. Minimalna liczba osób w grupie to 5. Szczegółowa tematyka będzie dostosowana do potrzeb grupy. 

Oferta szkoleń: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 1. Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku, którzy nie są objęci obowiązkowym szkoleniem w bibliotekach wydziałowych
 2. Korzystanie z komputerowego katalogu – wszystko o katalogach elektronicznych.
 3. Korzystanie z elektronicznych źródeł informacji – czasopisma elektroniczne
 4. Korzystanie z elektronicznych źródeł informacji – biblioteki cyfrowe i repozytoria
 5. Korzystanie z elektronicznych źródeł informacji – bazy danych z nauk społecznych
 6. Korzystanie z elektronicznych źródeł informacji – bazy danych z nauk ścisłych
 7. Bibliografia polska i polskie bazy humanistyczne
 8. Korzystanie z elektronicznych źródeł informacji – przygotowanie analizy cytowań publikacji

kontakt: dr Aneta Drabek, tel. 32 786 51 33, Aneta.Drabek@ciniba.edu.pl 

 1. Redakcyjne opracowanie pracy dyplomowej
 2. Technika pisania pracy dyplomowej 

kontakt: mgr Maria Kycler, tel. 32 786 51 64, Maria.Kycler@ciniba.edu.pl

 1. Prezentacja zbiorów specjalnych CINiB-y 

kontakt: dr Marzena Smyłła, tel. 32 786 51 42, Marzena.Smylla@ciniba.edu.pl


Oferta szkoleń: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 1. Przysposobienie biblioteczne dla studentów I roku
 2. Informacja  ekonomiczna w bazach danych dostępnych w CINiB-ie oraz w CNTI
 3. Bazekon – nowe narzędzie bibliometryczne

kontakt: mgr Małgorzata Kwiatkowska, tel. 32 786 51 62, malgorzata.kwiatkowska@ciniba.edu.pl

Celem zajęć jest rozwijanie wiedzy na temat źródeł informacji potrzebnych w nauce, edukacji, codziennym życiu oraz doskonalenie umiejętności korzystania z nich. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników CINiB-y przygotowaliśmy warsztaty dedykowane uczniom, studentom, nauczycielom, pracownikom naukowym, a nawet najmłodszym gościom CINiB-y. Spotkania prowadzą doświadczeni specjaliści informacji naukowej. Forma i zakres zajęć są dostosowywane do indywidualnych preferencji i potrzeb poszczególnych grup odbiorców. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.


Kontakt w sprawie warsztatów

mgr inż. Michał Długokęcki
zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń
Michal.Dlugokecki@ciniba.edu.pl, tel. 32 786 50 13 

W celu rezerwacji warsztatów i wycieczek należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres: Michal.Dlugokecki@ciniba.edu.pl

Formularz-zgłoszeniowy-warsztaty

W czasie zajęć dzieci poznają postaci Piotrusia Królika, jego rodziny i przyjaciół. Dowiedzą się także nieco na temat Beatrix Potter – angielskiej pisarki, artystki i badaczki, twórczyni postaci Piotrusia oraz wielu innych bajkowych bohaterów. Przeczytamy fragment opowiadania o Piotrusiu. Pod koniec zajęć dzieci uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach, wybranych i dostosowanych do ich wieku, takich jak zagadki, quizy, kolorowanki, krótka krzyżówka.

Uczestnicy zajęć mogą też obejrzeć i dotknąć książek o interesującej formie wydawniczej (książka do kąpieli, książka dla niemowląt i młodszych dzieci, książka interaktywna, książka z ruchomymi elementami) oraz rozmaitych publikacji opowieści o Piotrusiu Króliku i jego przyjaciołach. Zobaczą także inne artefakty związane z twórczością Beatrix Potter.

Zajęcia dedykowane są dzieciom 5-6 letnim, I-III klasa szkoły podstawowej (czas trwania ≈ 45-60 min.).

*Zajęcia autorskie, zapisy pod adresem Magdalena.Niewiadomska@ciniba.edu.pl.

Warsztaty kształtujące umiejętność samodzielnego tworzenia strategii wyszukiwania informacji w oparciu o źródła biblioteczne oraz Internet dedykowane uczniom klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Warsztaty adresowane są do osób, które chcą nauczyć się, jak w krótkim czasie znaleźć najprostszy sposób dotarcia do informacji potrzebnych w nauce. To połączenie interaktywnych zajęć z praktycznym treningiem. Uczniowie dowiedzą się, czym jest hybrydowa biblioteka naukowa, dla kogo jest przeznaczona, jak i po co z niej korzystać, czym są profesjonalne, elektroniczne źródła informacji, skąd czerpać informacje o e-zbiorach (czas trwania ≈ 30-45 min.).

Prezentacja najcenniejszych zbiorów bibliotecznych, zajęcia dydaktyczne dotyczące zbiorów specjalnych dedykowane wszystkim zainteresowanym.

W kolekcji zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach znajdują się m.in.: starodruki i rękopisy, książki rzadkie (pierwsze wydania, druki niskonakładowe), a także zbiory związane z działalnością artystyczną Franciszki i Stefana Themersonów przekazane z Themerson Archive w Londynie przez Jasię Reichardt i Nicka Wadley’a, m. in.: książki wydawnictwa Gaberbocchus, rysunki Stefana i Franciszki, projekty okładek, fotografie, obcojęzyczne czasopisma awangardowe, rękopisy, maszynopisy, plakaty i memorabilia (czas trwania prezentacji ≈ 45 min.).

Organizujemy wycieczki po gmachu biblioteki dla wszystkich zainteresowanych jej działalnością. Serdecznie zapraszamy do zwiedzania CINiB-y dzieci i młodzież (wraz z opiekunami), osoby związane z oświatą, instytucjami kultury, mieszkańców regionu, gości z Polski i zagranicy.

Kontakt w sprawie wycieczek:

 • mgr inż. Michał Długokęcki (zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń), tel. 32 786 50 13
 • mgr Patrycja Patrzykowska (zespół ds. promocji i organizacji wydarzeń), tel. 32 786 50 15 

Minimalna liczba osób w grupie to 5.

W celu rezerwacji wycieczki należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go na adres: wycieczki@ciniba.edu.pl

Formularz-zgłoszeniowy-wycieczki