Stop hejt. Wybierz język bez przemocy 2022-2024. Kampania społeczna

Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi młodzieży na problem mowy nienawiści (a także polaryzacji poglądów i postaw z niej wynikających), wyposażenie młodych w narzędzia rozpoznawania tego typu aktów agresji oraz wypracowanie dobrych praktyk pomagających przeciwdziałać mowie nienawiści. Poprzez spotkania i rozmowy chcemy uświadamiać młodzież, w jaki sposób włączać do społeczności osoby narażone na wykluczenie, a także jak zapobiegać mowie nienawiści.

Odbiorcami projektu jest lokalna młodzież, uczniowie szkół podstawowych i ponadpostawowych oraz studenci. W holu CINiB-y (poziom 0) znajduje się roll-up zachęcający do dzielenia się hasłami wspierającymi osoby, które doświadczają agresji słownej i mowy nienawiści. Zachęcamy do uczestnictwa w projekcie!

Organizatorem kampanii jest fundacja Agere Aude. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie fundacji