Wystawa pt. “Wiecznie siebie nowego głodnym (…) – Bolesław Leśmian 1877–1937”

plansze wystawy leśmian ustawione w holu cinibySerdecznie zapraszamy do oglądania wystawy zatytułowanej “Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą – Bolesław Leśmian 1877–1937″ poświęconej postaci jednego z najwybitniejszych twórców XX wieku, poety, prozaika, krytyka literackiego i teatralnego.

“Wystawa przedstawia sylwetkę poety w różnych, nie tylko literackich kontekstach: rodzinnej genealogii, relacji międzyludzkich, geograficznych przemieszczeń, filozoficznych poszukiwań oraz wspomnień tych, którzy Leśmiana znali. Ponadto upubliczniona zostanie po raz pierwszy podobizna aktu urodzenia, niedawno odnalezionego dokumentu, który ostatecznie rozstrzyga trwające od dziesięcioleci spory badaczy na temat daty przyjścia poety na świat. Innym cennym elementem prezentacji są pokazane po raz pierwszy w tej skali podobizny rękopisów Leśmiana, znajdujących się poza krajem w archiwach amerykańskich” (źródło: NCK).

Wystawę zorganizowali: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Narodowe Centrum Kultury. Partnerami są: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polka. Fundacja Odnawiania Znaczeń. 

Ekspozycja znajduje się w przestrzeni wystawienniczej w holu głównym CINiB-y (poziom 0).

Zapraszamy do CINiB-y!