Wystawa pt. “Henryk Sławik. Zapomniany Bohater Trzech Narodów”

Wystawa prezentuje sylwetkę Henryka Sławika, który w czasie drugiej wojny światowej uratował na Węgrzech ok. 5 tys. polskich Żydów. Przewodnicząc rządowej jednostce ds. uchodźców polskich na Węgrzech, wystawiał Żydom fałszywe dokumenty. Ściśle współpracował przy tym z węgierskim urzędem Józsefa Antalla, który „stemplował i legalizował” dokumenty. Po zajęciu Węgier przez Niemców w 1944 roku Sławik został aresztowany. Poddano go torturom, lecz nie wydał Antalla. Zginął w Mauthausen.
Po wojnie skazano go na zapomnienie. Dopiero w 1990 roku, za sprawą jednego z Ocalonych, Instytut Yad Vashem w Jerozolimie odznaczył Henryka Sławika medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”, a w 2010 roku uhonorowano go Orderem Orła Białego.

Wystawa powstała w 2011 roku dzięki współpracy Biura Posła do Parlamentu Europejskiego doktora Marka Migalskiego, Stowarzyszenia Projekt Śląsk i Stowarzyszenia Henryk Sławik Pamięć i Dzieło. Została odnowiona w 2024 roku przez Fundację Ius et Civis i jest prezentowana w ramach projektu “Sąsiedzi”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Wystawę można oglądać w CINiB-ie od 2 do 13 lutego 2024 r. (hol główny, poziom 0).