Bazy testowe: MIT ebooks

Zapraszamy do korzystania z książek elektronicznych wydawnictwa MIT Press.

Tryb dostępu: online UŚ (do 31 maja 2024 r.)

Zdalny dostęp: HAN UŚ

Wejście do bazy: MIT press

Dostęp obejmuje ponad 4 tys. monografii naukowych MIT Press z takich dyscyplin jak architektura, ekonomia, filozofia, historia, językoznawstwo, prawo, nauki o polityce, matematyka, informatyka, nauki o życiu, inżynieria i inne.