Bazy testowe: De Gruyter – książki elektroniczne

Zapraszamy do korzystania z bogatej kolekcji książek wydawnictw De Gruyter. 

Tryb dostępu: online UŚ (do 30 kwietnia 2024 r.)

Zdalny dostępHAN UŚ

Wejście do bazy: De Gruyter

De Gruyter to uznany wydawca książek i czasopism naukowych z wielu dyscyplin. W ramach uzyskanego dostępu testowego skorzystać można z pełnotekstowej wersji ponad 176 tys. książek z takich dyscyplin, jak: historia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, prawo, teologia i religioznawstwo, ekonomia, filozofia, kulturoznawstwo, studia klasyczne, sztuka, nauki o życiu, matematyka, inżynieria, fizyka, chemia, nauki o Ziemi i wiele innych.